Notebook as a Room

Leave a comment
Journal

The notebook is your little room. A phrase that keeps reverberating in my mind for a long time.

I have been always into paper and notebooks. I have been using them since I learned to write properly to collect a random list of useful phrases like:

 • Inspirational quotes
 • To-do lists
 • Song lyrics
 • Books I want to read
 • Difficult words first in English, than in German, than in Hungarian and afterwards in Italian and even after, in French
 • Wishlists
 • Secret desires/journaling
 • Local urban legends (especially while living in Budapest)
 • Doodles
 • Playlists with current favourite songs
 • Travel destinations and curiosities

Somewhat each little notebook I have been carrying around with me turned into a peculiar “room” for collections of words and drawings. A room I would withdraw into when I feel down to gather some strength from or a place I will first run into when I am hit by inspiration.

I would like to use this space to share impressions on journaling habits, scrapbooking, watercoloring and other ideas how to make your notebook a cozy pretty room for your ideas.

Тефтерът е твоята малка стая. Връщам се към тези думи толкова много пъти в последните години.

Винаги съм била омагьосана от хартия, тетрадки, тефтери. Използвам ги с голямо удоволствие от момента, в който се научих да пиша правилно, най-често за да колекционирам списъци с подобни фрази:

 • вдъхновяващи цитати
 • списъци със задачи
 • текстове на песни
 • книги, които искам да прочета
 • трудни нови думи на английски, след това на немски, след това на унгарски, и дори след това – на италиански, а в последните две години понякога и на френски
 • списъци с желания
 • тайни желания/като дневник
 • градски легенди (особено от времето, когато живеехме в Будапеща)
 • Драсканици, рисунки
 • плейлисти с любимите песни за момента
 • идеи за пътешествия и любопитни факти

Някак всеки малък тефтер, който в момента съм носила със себе си през години, се превърна в своеобразна стая с колеции от думи и рисунки; стая, в която бих се оттеглила когато търся опора в моменти на тъга; но и място, към което бих се затичала, ако ме сполети вдъхновение.

Бих искала да използвам това пространство за да споделям идеи и впечатления, които биха направила вашия тефтер красива, уютна стая за идеи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s