List of Pleasures: April and May

2 comments
List of Pleasures, Photography, Travel

Last writing pause lasted quite a bit, but here I am back with a list of favourite things for April and May.

  • Going back home

May was preceded by a fantastic warm week back in Bulgaria. One week spring break was the right time to spend beautiful days of spring with my parents and sister. I collected several nights together with my sister in the same room we grew up together; pleasant philosophical conversations with my super wise mum, plenty of finger-liking meals, bright days and so much laugher. Cannot wait to get together again!

Май беше предшестван от прекрасна и топла седмица в България. Пролетната ваканция е чудесно време за заедност с родителите и сестра ми, през което успях да събера няколко изключително забавни нощи със сестра ми, на същите легла, в същата стая, в която израснахме; приятни философски разговори с мъдрата ми майка; много ястия, които ме накара да си оближа пръстите, ведри дни и много смях. Нямам търпение да се видим отново!

  • A glass of wine in the end of the day

In the end of a work day, there is nothing better than I-arrived-home gentle kiss and little talks over a glass of rose before dinner

Няма нищо по-приятно от нежна целувка “прибрах-се-вкъщи” и кратък разговор как е минал деня на чаша розе.

  • The way sunlight enters our bedroom in the afternoon

There is something special the way sunlight falls on Earth in spring – sharper, stronger. Days look somehow brighter than any other time of the year. I can measure this by the way sunlight enters our bedroom in the late afternoons.

Има нещо специално в начина, по който слънчевата светлина пада върху Земята напролет – по-косо, по-силно. Дните сякаш са по-ясни от тези през останалата част от година. Мога да измеря това, по начина, по който слънцето осветява спалнята ни в късните следобеди.

  • Bratsigovo

Bratsigovo is a little town, between Pazardzhik and Plovdiv with history started back in the Thracian times.

I must admit the place did not mean much to me before. I used to associate it with bottles of 0,5l and 1l sparkling water with the same name, my parents used to buy when I was a child.

For granted, these 24 hours we spent in this wonderful location, in the foothill of the Rhodope mountains changed the first association.

So, Bratsigovo has a neat spacious town centre, lacking the usual post-communist architectural zoo; read: where everyone opted for a different facade style – from traditional Bulgarian Renaissance houses to а super modern all glass ones, of course one next to another.

The nicest surprise came from the local cultural community house, chitalishte Vasil Petleshkov. Founded 60 years ago and never renovated inside, the building was shining with the eagerness of its staff and the vivacity of the events they organise with close to zero governmental subsidy.

Another locations we have enjoyed, were the spotless church and Guest House Ilinden where we were so warmly welcomed, accommodated and deliciously treated.

Брацигово е малък град между Пазарджик и Пловдив, чиято история започва назад във времената на траките. Трябва да призная, че не свързвах мястото с много неща преди това. Първата ми асоциация бяха бутилките газирана вода със същото име, които родители ми купуваха, когато бях дете.

За щастие, тези 24 часа прекарани в това чудесно селище, в полите на Родопите, промени тази идя.

Брацигово се радва на доста спретната и просторна централна част, лишена от типичната пост-социалистическа архитектурна зоологическа градина; чети: всеки е взел различно решение по отношение на фасадата – от традиционна възрожденска къща до такава, направена изцяло от стъкло, разбира се една от друга.

Най-приятната изненада се оказа, читалището Васил Петлешков. Основано преди повече от 60 години без никакви основни вътрешни ремонти, излъчваше цялата пламенност на хората, работещи там, а и страхотната жизненост на всички дейности, които те организират за малки и големи.

Сред другите места, на които се насладихме, бяха църквата и разбира се комплекс Илинден, където бяхме посрещнати най-топло и нагостени най-вкусно.

  • Books and Articles

P1290438-2

I rarely have the chance to read in Bulgarian in the recent years. Perhaps, one reason of enjoying so much these two titles is the fact that I can finally enjoy some readings translated in my mother tongue.

Definitely two of 2016 favourites for me: Confessions by Jaume Cabre and The Possibility of an Island by Michel Houellebecq.

Рядко имам удоволствието да чета на български в последните години, така че една от причините да им се насладя толкоз много, че имам възможноста да ги чета на роден език. Изповядвам на Жауме Кабре и Възможност за Остров на Уелбек ще бъдат от любимите ми книги за 2016.

Another travel reading I enjoyed a lot these days is the Eternal Magic of Beirut, an article by New York Times author Michael Specter: Whenever I go to Beirut, I will definitely bring this writing as a travel guide.

Друга статия, която доста ме впечатли тези дни, бе Вечната Магия на Бейрут на журналиста от Ню Йорк Таймс, Михаел Спектър. Когато и да отида в Бейрут, със сигурност ще нося копие от тази статия със себе си, като пътеводител.

If you have suffered through the years, trying to answer the annoying question of the adults: What do you want become when you grow up, then this super inspirational TED talk of Emilie Wapnick, explaining who the multipotentialites are, is for you as well.

Ако и вие сте се мъчили какво да отговорите на досадния въпрос на възрастните: Какъв ще станеш като пораснеш, то тогава тази супер вдъхновяваща ТЕД реч на Емили Уапник за хората с много потенциал, е и за вас.

2 thoughts on “List of Pleasures: April and May”

  1. Lovely post and photos. I have only one association with Bratsigovo, though I’ve never been there. When we lived in Bulgaria 2010-2012, I translated into English a self-published memoir by a man whose family originated there. How lovely to come across the town again through your writing. Thanks for sharing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s